C Menu

Online huiswerkbegeleiding
Deel:

Sommige leerlingen hebben een noodzaak tot of behoefte aan gestructureerde huiswerkbegeleiding. Dit gebeurt doorgaans op school na de reguliere lessen onder supervisie van een docent.

Deze docent hoeft niet altijd de betreffende vakdocent te zijn waar de leerling huiswerk voor aan het maken is en het is dus zeer wel mogelijk dat bepaalde vragen van de leerling niet of niet voldoende beantwoord kunnen worden tijdens deze uren.

In sommige gevallen zou het beter zijn wanneer leraren zelf ook aanwezig en aanspreekbaar zijn voor vragen.

Eenvoudig te organiseren

Dit laatste is via OnsPlatform.tv eenvoudig digitaal te organiseren. Op gezette tijden zou een leraar in kunnen loggen op OnsPlatform.tv en zichzelf beschikbaar kunnen stellen voor leerlingen om vragen te beantwoorden of uitleg te geven. Met een interactieve beeld- en geluidverbinding.

De leraar evenals de leerlingen hoeven hiervoor niet op school te blijven.

Uiteraard hoeft het niet alleen om huiswerkbegeleiding te gaan. Het kan ook gaan om interactieve bijles tot en met zes leerlingen op verschillende locaties