C Menu

Deel één leraar over meerdere locaties
Deel:

Voor bepaalde vakken zijn er te weinig leraren of is het aanbod van leerlingen eigenlijk te laag om speciaal hiervoor een leraar in dienst te nemen.

OnsPlatform.tv heeft hier de oplossing voor, Leren op Afstand!

Sommige keuzevakken hebben nou eenmaal een lagere deelname van leerlingen dan andere. Of er zijn niet genoeg leraren beschikbaar. Ondanks dat wil een school een zo breed mogelijk pakket kunnen bieden en de kwaliteit kunnen waarborgen. Om voor deze specifieke keuzevakken extra leraren in dienst te moeten nemen weegt niet altijd op tegen de baten. Maar er is nu een oplossing: Één leraar die aan meerdere klassen gelijktijdige les geeft!

Een leraar geeft fysiek les voor een klas, maar gelijktijdig kunnen andere klassen op andere locaties interactief deelnemen aan de les. Door middel van een beeldbelverbinding worden de locaties met elkaar verbonden. Er kan met elkaar gecommuniceerd worden. De leraar kan op een normale manier lesgeven en alle leerlingen kunnen deze les volgen, in de klas of via Leren op Afstand!

Hoe is Leren op Afstand ontstaan?

Een school voor voortgezet onderwijs zat met een probleem. Het aantal leerlingen dat koos voor het vak Wiskunde D was zo laag dat het idee opkwam dit keuzevak niet meer aan te bieden. In de buurt was een andere school die wel een leraar en voldoende leerlingen had voor dit vak.

Het was geen optie de leerlingen voor dit vak naar de andere school te sturen, dus moest er een andere oplossing bedacht worden. Zo kwam OnsPlatform.tv met een oplossing!

De leerlingen konden toch deelnemen aan de les van de andere school, maar hoefden daarvoor niet naar een andere locatie. Ze kregen een ruimte met laptop en camera toegewezen, waarmee zij op afstand de les konden volgen. Doordat er van diverse richtingen gecommuniceerd werd onstond er een interactieve les.

Voor beide scholen was dit de perfecte oplossing en ze zijn zeer te spreken over de nieuwe samenwerking.