C Menu

Interessant

Bewegen in de klas
Deel:

Vrijwel elke opleiding of studie heeft gemeen dat deze zittend gevolgd wordt. Thuis aan het bureau, in het klaslokaal in de banken, etcetera. Omdat onderwijs nogal wat uren per dag vergt en dat men dus heel wat uren per dag zittend doorbrengt, is men zich er ook van bewust dat hier iets tegenover moet staan. Beweging!

Samen met partners uit de medisch sportgezondheidswereld hebben wij een dienst ontwikkeld waarmee een sport- of beweegcoach eenvoudig aan verschillende locaties tegelijkertijd beweeglessen kan geven. Naast dat dit gezond is voor de deelnemers, is deze manier ook kostenbesparend.

Conditie op peil

Op steeds meer scholen wordt deze dienst elke dag ingezet om op gezette tijden onder professionele begeleiding even de overtollige energie van zich af te schudden, de spieren los te gooien en de conditie op peil te houden.

Wellicht heeft onze oplossing ook een toegevoegde waarde binnen uw organisatie.

Leven lang leren
Deel:

Al vanaf de geboorte start de mens met leren en dit zal hij zijn verdere leven blijven doen. Elke dag leert hij wel wat. Een leven lang ontplooien op het gebied van kennis, vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en maatschappelijk perspectief.

Het percentage mensen dat zijn hele leven hetzelfde werk doet wordt steeds kleiner. Steeds vaker switchen mensen tussen verschillende functies of beroepen gedurende hun carrière. Ook komt men vaak terecht in een andere beroepsgroep, dan waarvoor zij gestudeerd hebben. Hiervoor is vaak omscholing nodig en zo wordt weer een nieuw leertraject gestart.

De arbeidsmarkt blijft continue veranderen. Werknemers moeten up tot date blijven en regelmatig cursussen volgen om bij te blijven. Het traditionele onderwijstraject is een goede voorbereiding voor een beroepsloopbaan, maar veranderingen maken dat regelmatig bijscholen noodzakelijk is.

Ook de overheid stimuleert een ‘leven lang leren’. Zo is er een systeem in het leven geroepen waarop mensen aanspraak kunnen maken, zodat dit ook mogelijk is. Lees hier verder voor meer informatie: https://www.onderwijsraad.nl/dossiers/een-leven-lang-leren/item135

Het gaat erom mensen te stimuleren en faciliteren zodat zij zich ook in hun werkzame leven kunnen blijven ontwikkelen. Maar ook voor mensen die tijdelijk zonder werk zitten en niet de juiste papieren hebben kan bij- en omscholing geboden worden.

Leren in alle levensfasen stimuleren betekent onder andere;

Permanente Educatie

Binnen veel bedrijven wordt van medewerkers verwacht dat zij zich doorlopend scholen om zo bepaalde werkzaamheden te kunnen blijven verrichten. Deze medewerkers moeten continue over de mogelijkheid beschikken om zich op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied om vervolgens deze kennis toe te kunnen passen in het werk. Voorbeelden hiervan zijn de advocaat, de belastingadviseur, de accountant.

Door beroepsorganisaties worden op de meest uitlopende plaatsen en tijdstippen bijeenkomsten georganiseerd waar beroepsgerichte informatie wordt verstrekt en vaak ook periodieke toetsen worden afgenomen. Zowel werkgever als werknemer ervaren hier vaak de druk van tijd daarnaast de hoge kosten die hier aan verbonden zijn.

Dat kan anders

Door het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag naar trainingen, cursussen, traineeships, educatieve minors en meer. De mogelijkheden moeten flexibeler inspelen op de behoeften van aanbieder maar ook van de student. Tijd en afstand mogen geen rol spelen. Men moet zelf kunnen bepalen waar en wanneer men de trainingen wil volgen en de toetsen afleggen. Dat kan voortaan met de faciliteiten van afstandsonderwijs zoals deze door OnsPlatform.tv worden aangeboden. Dat scheelt kosten, tijd en een hoop geregel.

Interesse?

Kijk verder op onze website naar de mogelijkheden die wij bieden. Veel zaken zijn te combineren en in een gesprek kunnen we komen tot een pakket op maat dat zou kunnen voldoen aan uw wensen. Heeft u een specifieke situatie die u niet aantreft in onze cases, neem dan vrijblijvend contact met ons op.